Kari Randa

Kari Randa

Endringsledelse, Kvalitetsledelse, Kunnskapsledelse.

Location
Bergen Area, Norway
Industry
Information Technology and Services

As a LinkedIn member, you'll join 300 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

 • See who you and Kari Randa know in common
 • Get introduced to Kari Randa
 • Contact Kari Randa directly

View Kari's full profile

Kari Randa's Overview

Current
 • Ledig for oppdrag i Bergen at Sandsli - Kokstad
Past
 • Konsulent ved Sentraltarkiv at hordaland fylkeskommune
 • Kvalitetskoordinator at StS-gruppen
 • QA rådgiver at AGR
 • Seksjonssjef at Statens næringsmiddeltilsyn/Mattilsynet
 • IKT konsulent at Presidicon as - avviklet
 • IKT sjef at Den Norske Kreftforening
 • Prosjektledelse at Den Norske Kreftforening
 • Rådgiver at Det Norske Rikshospital
 • seksjonsleder at Haukeland sykehus
 • kontorfulmektig at Haukeland sykehus
Education
Connections

74 connections

Kari Randa's Summary

Jeg har erfaring fra offentlig og privat sektor innen flere fagområder. Har erfaring fra ledende administrative stillinger .
- erfaring i omstillings- og endringsledelse.
- utarbeidelse av en overordnet IT-strategi, tilrettelegging for brukerkurs og – opplæring i utnyttelsen av IT-; standardisering og fornying av kostnadsbesparende infrastruktur;- gjennomgang og reforhandling av avtaler;
Kvalitetssikring av prosesser i virksomheter, - prosess og prosedyre gjennomgang, - revisjoner,- internkontroll,- lede revisjoner m.m

Ønsker gjerne jobb innen administrasjon og ledelse,Kvalitetssikring, Prosjektledelse, IKT ledelse o.l.
Fasineres av å lede mennesker og få den til å fungere i sitt rette element - " blomstre"

Specialties

Utdanning KURS


Lead Audithor kurs med Eksamen
Det Norske Veritas

Innføringskurs innen iso standard 14001. .
Det Norske Veritas

Februar 2007
Kurs i HMS for ledere ( 40 timers kurs)


November 2003
Kurs i Buisiness Viewer . ( tegneverktøy for KS prosesser)
Embem As,Rosenholm Oslo


September 2003

Grunnkurs i system revisjon HMS ,miljø og kvalitet
Teknologisk institutt

Mai 2003
Grunnkurs Kvalitetsarbeid ihht ISO standard
Excellence

2002-2003
LØFT orientert ledelsesprogram
Agenda

l

Kari Randa's Experience

Ledig for oppdrag i Bergen

Sandsli - Kokstad

July 2011Present (3 years 3 months) home

Konsulent ved Sentraltarkiv

hordaland fylkeskommune

Government Agency; 1001-5000 employees; Government Administration industry

December 2010June 2011 (7 months) Hordaland Fylkekommune administrasjon

Journalføring i Doculive- arkivering - rådgiving for arkivleder - vikariat

Kvalitetskoordinator

StS-gruppen

Privately Held; 501-1000 employees; Oil & Energy industry

August 2006November 2008 (2 years 4 months) Bergen Area, Norway

Ansvar for KS system- avvikssystem Synergi- portal internett og intranett- IKT kontakt- Revisjonsleder internt og eksternt.

HMS oppfølging med HMS leder

QA rådgiver

AGR

Privately Held; 501-1000 employees; Oil & Energy industry

May 2006August 2006 (4 months)

Rådgiver for ansatte, forarbeider ekstern revisjon, etterarbeid - prosedyrer og prosess.- enkelt oppdrag

Government Agency; 1001-5000 employees; Government Relations industry

March 2002December 2003 (1 year 10 months) oslo, Adamstuen

Ansvar for 20 ansatte innen intern drift og service- Prosjektansvarlig for alle dokumentasjonsprosjekter for Mattilsynet- deltager i portalprosjekt,-KS prosjekt- m.m.

nøkkeloppgaver- endringsledelse,- prosessledelse,- prosjektledelse,- coach,- forhandlinger med leverandører,- kravspesifikasjoner,- off.anskaffelser

IKT konsulent

Presidicon as - avviklet

August 2001February 2002 (7 months) Oslo Area, Norway

Intern oppgradering og systematisering av firmaets prosesser og adm. verktøy- markedsundersøkelse- skriving av tilbud.

IKT sjef

Den Norske Kreftforening

June 2000August 2001 (1 year 3 months) Oslo , Majorstua

Ansvar for å utarbeide og gjennomføre IKT-strategi, budsjett, IT-anskaffelser, leverandørforhandlinger, service- og vedlikeholdskontrakter, utvikling og drift av nettverk og programvare, samt sørge for god IT-service og brukerstøtte til de ansatte. Ansvar for IKT-relaterte kurs ved hovedkontor samt veiledning for distriktskontorene.Prosjektveileder for interne prosjektledere, m.m. Ansvar for daglig drift av avdelingen med 3 ansatte.

Prosjektledelse

Den Norske Kreftforening

January 2000June 2000 (6 months) Oslo , Majorstua

Ansatt som foreningens første rendyrkede prosjektleder med hovedansvar for gjennomføring av IKT – prosjekter, bla. revitalisering av Doculive som arkiv- og saksbehandlersystem. Implementering av systemet for alle ansatte på hovedkontoret og forankring av systemeierskap ved arkivet. Prosjekt og prosessledelse ved utvikling av database for omsorgsinformasjon ved DNK.

Rådgiver

Det Norske Rikshospital

July 1999December 1999 (6 months) Gamle Rikshospitalet, Pilestredet

Ansvar for å dokumentere arkivsystem, fotodokumentasjon av gamle arkiv, samt være motivator og kvalitetsikrer mot ledelse og ansatte.

seksjonsleder

Haukeland sykehus

November 1992August 1997 (4 years 10 months) Bergen, Haukeland sykehus,Sentralarkivet.

Fagansvarlig for mikrofilm ved hele sykehuset herunder utvikling av rutiner og videreutvikling av fagområdet, kvalitetshåndtering, service og vedlikehold, oppfølging av personale ved arkivet. Ansvarlig for kvalitetsprosessen ”Kontinuerlig forbedring” for ansatte ved arkivet. Deltager i diverse råd og utvalg.Medlem av referansegruppen for innføring av PACS (elektroniske røntgenbilder) for helseregion 3.

kontorfulmektig

Haukeland sykehus

September 1987October 1992 (5 years 2 months)

Kari Randa's Skills & Expertise

 1. Leadership Development
 2. Leadership
 3. Quality Management
 4. Quality System
 5. Recruiting
 6. Strategic Leadership
 7. endrngsledelsei
 8. Document Management
 9. Archives
 10. Information Management
 11. Strategic HR
 12. HR Policies
 13. Personnel Management
 14. Organizational Development

Kari Randa's Education

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag Avtalerett 7,5 st.p

20122012

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, Arbeidsrett 7,5 st.p

2012

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, intern regnskap 7,5 st.p.

20112011

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, organisasjons teori 7,5 st.p

20112011

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, Innføring i bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse 7,5 st.p

20102010

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, Endringssledelse 7,5 st.p

20082008

Activities and Societies: Delfag innen organisasjon og ledelse

Det NorskeVeritas

Lead Audithor m exam.

20072007

Norwegian School of Economics (NHH)

delfag, Personalledelse 7,5 studiepoeng.

20072007

Norges Handelshøyskole (NHH)

Delfag, organisasjons psykologi 6 st.p

20052005

Den Poly Tekniske Høyskole - NITH

IKT kandidat, 102 st.p. / 34 vt

19971999

NKI og Haukeland sykehus

30 st.p / 10 vt., Helseleder skolen 3 semester

19921993

View Kari Randa’s full profile to...

 • See who you and Kari Randa know in common
 • Get introduced to Kari Randa
 • Contact Kari Randa directly

View Kari's full profile

Viewers of this profile also viewed...