Hanneke Mous

consultant voor het projectteam PSA Visma T&S bij ACC Careyn at mous personele vraagstukken

Location
Breda Area, Netherlands
Industry
Human Resources
Current
 1. mous personele vraagstukken,
 2. Focus Netwerk Nederland
Previous
 1. mous personele vraagstukken,
 2. Thuiszorg Breda en Careyn,
 3. overbeeke en mous, AVR bureau
Education
 1. The Focusing Institute New York
Recommendations4 people have recommended Hanneke
Websites
331connections

Join LinkedIn and access Hanneke's full profile. It's free!

As a LinkedIn member, you'll join 300 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

 • See who you know in common
 • Get introduced
 • Contact Hanneke directly

Background

Summary

Zakelijk in betrokkenheid
Verbonden door samenwerking

Experience

zelfstandig ondernemer - personele vraagstukken en administratieve processen

mous personele vraagstukken
– Present (2 years 9 months)Breda en omgeving, Nederland

mous personele vraagstukken is een kleinschalig, deskundig HRM adviesbureau voor organisaties met personele vraagstukken op het gebied van HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden, administratieve processen én voor mensen met persoonlijke vragen op het gebied van hun werk, arbeidsvoorwaarden of sociale wetgeving.
mous personele vraagstukken richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf, op de zorg- en (para)medische sector en de wellness sector.
Ik heb een brede werkervaring in het HRM vakgebied: het geven van HRM advies binnen de sectoren Thuiszorg, Verpleging en Verzorging, Kinderopvang, Huisartsenzorg, Gezondheidscentra en Hospice; ben gesprekspartner voor leidinggevenden en directies binnen deze sectoren.
De laatste jaren begeleid ik steeds vaker administratieve teams als interim manager\projectleider bij het ontwerpen en herinrichten van administratieve processen, zowel inhoudelijk als vertalend naar softwarepakketten. Daarnaast faciliteer ik kleine ondernemers in hun HR-beleid. Particuliere klanten ondersteun ik bij ontslagsituatie of in het kader van een WIA aanvraag bij het UWV.

De manier van werken van mous personele vraagstukken kenmerkt zich door een zakelijke betrokkenheid. Dat komt tot uiting in de analytisch én persoonlijke benadering met oog voor de realiteit en nuances.
mous personele vraagstukken werkt op operationeel niveau van het maken van arbeidsovereenkomsten tot het samenstellen van arbeidsvoorwaardenpakketten;
op tactisch niveau van het interpreteren van CAO-teksten tot het invoeren van verzuimbeleid;
op strategisch niveau van sparringpartner voor directies bij het maken van HR beleid tot projectleider zijn voor het begeleiden van de HR processen in transitiefases.

lid Kerngroep en Secretariaat van FocusNetwerk Nederland

Focus Netwerk Nederland
– Present (2 years 7 months)Nederland

Het FocusNetwerk Nederland is een onafhankelijk en open netwerk van mensen uit verschillende beroepen die focussen in hun werk gebruiken.
The Focusing Institute (New York) (TFI) is in 1978 opgericht door Gene Gendlin. Het is een nonprofit-organisatie die tot doel heeft enerzijds het focussen toegankelijk te maken voor een breed publiek, anderzijds het focussen ingang te doen vinden in de academische wereld.
Wat is focussen?
Sommige mensen focussen van nature. Zij hebben een soort naar binnen gerichte, luisterende aandacht voor wat er lijfelijk in hen omgaat. De meeste mensen moeten het (opnieuw) leren. De een leert het wat makkelijker dan de ander, net als bij fietsen of dansen.
Ook als je een beetje kunt focussen, kan dat al heel wat ‘speelruimte’ geven in het dagelijks leven.
Je kunt het focussen uit een boek leren of in individuele sessies met een focusbegeleider. Je kunt ook een of meer cursussen volgen. Meestal is een cursus van een paar dagen of een korte reeks individuele sessies voldoende om je het focussen op basisniveau eigen te maken. Er is geen speciale ervaring nodig om te leren focussen.
Wie heeft leren focussen, beschikt over een vaardigheid, die op allerlei momenten, in allerlei situaties is toe te passen. Of het nu om persoonlijke relaties gaat, om werksituaties, een geregeld terugkerende onvrede, een brandende kwestie of dringende vraag. www.focussen.info

consultant voor het projectteam PSA Visma T&S bij ACC Careyn

mous personele vraagstukken
– Present (5 months)

Het interne projectteam "Convergentie en Innovatie Visma Talent en Salaris" met raad, daad en energie ondersteunen. In samenwerking met Visma en Tritalent.

personeelshandboek ontwerpen voor Het Huisartsenteam Etten Leur

mous personele vraagstukken
– Present (1 year)Etten Leur

projectleider a.i. Innovatie PSA ACC Careyn

mous personele vraagstukken
(4 months)

het mee inrichten van Visma T&S HR voor de PSA afdeling. De webportal ontsluiten voor 10.000 medewerkers.

arbeidsvoorwaardenbeleid voor Het Huisartsenteam Etten-Leur

mous personele vraagstukken
(1 year 5 months)

beleidsmedewerker a.i. voor ICT Careyn - project Visma T&S en planpakket Monaco

mous personele vraagstukken
(7 months)Rotterdam

het inhoudelijk mee inrichten van het HRM beleid in het planpakket Monaco door het vertalen van de inrichting van Visma T&S pakket

operationeel projectleider a.i. Convergentie & Innovatie PSA ACC Careyn

mous personele vraagstukken
(4 months)

Het mee voorbereiden van de harmonisatie en innovatie van Visma T&S voor de PSA afdeling met zo'n 14.000 verloningen.

beleidsmedewerker a.i. voor ACC Careyn - projecten migraties en applicaties

mous personele vraagstukken
(6 months)

5 administratieve projecten begeleid: van nieuwe arbeidsovereenkomsten implementeren tot verbeteren van het debiteurenproces, van het afstemmen van het salarispakket DBS met de planpakketten Helios en Caress tot het implementeren van logistieke administratief processen.

manager a.i. CAREYN ACC transactieverwerking personeels- en salarisadministratie

mous personele vraagstukken
(10 months)schiedam

3 x 3 = 9 maanden aan de slag geweest op de inspirerende afdeling PSA van Careyn het ACC. Administratieve processen efficiënter en effectiever maken: meer zicht en grip op de transactieverwerking, energiek MT, transparant en betrokken leidinggeven, samen met de medewerkers de sfeer en onderlinge samenwerking verbeteren. En dat voor 10.000 verloningen iedere maand.

HRM

Thuiszorg Breda en Careyn
(3 years 7 months)

P&O adviseur:
-Sparringpartner op voor directeuren en managers van verschillende business units van Careyn;
- Het mee ontwikkelen van HRM beleid voor hele concern;
-Deelname aan het HRM MT Holding niveau;
-Het vertalen van concernbeleid en hier handen en voeten aan geven voor de verschillende divisies en de leidinggevenden;
-Het meewerken aan de HRM service desk, bereikbaar voor 80 leidinggevenden met alle vragen op HRM gebied: CAO- en personele vraagstukken, beloning- en reiskostenbeleid, werving, selectie en arbeidsmarktbenadering, complexe verzuimcasuïstiek en sociale wetgeving, arbeidsrechtelijke vraagstukken;
-Bemiddeling bij arbeidsconflicten;
-Ontslag en beëindigingstrajecten arbeidsrechtelijk uitvoeren;
-Boventalligheidsrondes arbeidsrechtelijk adviseren en begeleiden;
-Coachen/ondersteunen leidinggevenden in hun persoonlijke ontwikkeling;
-kwaliteitstrajecten voor teams.
Interim manager personeel- en salarisadministratie:
-Protocollen en procedures op het gebied van personeeladministratieve processen op concernniveau mee voorbereiden en implementeren
-Verantwoordelijk voor de harmonisatie van administratieve processen
-Voorbereiding verhuizing administraties naar de randstad;
-Begeleiden van het acceptatieproces van de administratieve teams

HR adviseur at O&M

overbeeke en mous, AVR bureau
(5 years 1 month)Oosterhout

Adviesbureau Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie
Overbeeke&Mous
Een klein eigen adviesbureau gespecialiseerd is in:
RI&E in de thuiszorg ( meer dan 15.000 medewerkers zijn geënquêteerd)
Begeleiden van mensen van werk naar werk namens het UWV
(Individuele Reïntegratie Overeenkomsten).

HRM

Thuiszorg Breda
(6 years 3 months)

REA adviseur:
-Eindverantwoordelijk voor het re-integratiebeleid van Thuiszorg Breda – tot fusie met Careyn -;
-Coachen van zieke medewerkers naar ander werk (spoor 1 en 2), individueel en in groepsverband op houding-, vaardigheden- en gedragsniveau;
-Het geven van sollicitatietrainingen;
-Adviseren van het management en P&O- adviseurs op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale wetgeving en verzuimbegeleiding;
-Samenwerken met de arbo-arts, arbeidsdeskundige en arbo-coördinator;
-Het opstellen van rapportages voor het management en directie, UWV en andere externe partijen;
-Casemanager voor de Wet Verbetering Poortwachter;
-Het up-to-date houden van de WIA-dossiers van langdurig zieke medewerkers.

HRM

Vroom&Dreesmann Warenhuizen BV
(3 years 9 months)

Visual merchandising

Vroom & Dreesmann Warenhuizen BV
(8 years 1 month)

crisisopvang maatschappelijk werk

Fiomtehuis Valkenhorst te Breda
(8 years 1 month)

Skills

 • Organizational...
 • Personnel Management
 • Human Resources
 • ICT
 • HR Consulting

Education

The Focusing Institute New York

International certificate trainer One to One, overlap of Philosophy/ Social psychology, HBO +

Activities and Societies: Connections and Crossing across cultures & cross lingual focusing

Sentir Nijmegen Focusbegeleider

post HBO, Social Psychology, focus begeleider

Avans Personeel en Arbeid

HBO, Human Resources Management/Personnel Administration, General

Sociale akademie Markendael

HBO, Social Work

Conservatorium Rotterdam, afdeling dans

minor, moderne dans

Jeanne d'Arc Lyceum Maastricht

VWO, Alpha

Regina Pacis maastricht

View Hanneke's full profile to...

 • See who you know in common
 • Get introduced
 • Contact Hanneke directly

Not the Hanneke Mous you're looking for? View more

Insights


People Also Viewed

LinkedIn member directory - Browse members by country

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. more