- Idéværkstedet

- Idéværkstedet

Ideværkstedet på VIA University College

Location
Central Region, Denmark
Industry
Management Consulting

As a LinkedIn member, you'll join 300 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

  • See who you and - Idéværkstedet know in common
  • Get introduced to - Idéværkstedet
  • Contact - Idéværkstedet directly

View -'s full profile

- Idéværkstedet's Overview

Connections

6 connections

Websites

- Idéværkstedet's Summary

Et værksted til ideer
I idéværkstedet er vores omdrejningspunkt ufravigeligt tilknyttet de to ord som danner vores navn: Ide og værksted. Ideer er innovationens byggesten. Al udvikling bygger på ideer og uden ideer ville vi billedligt talt stadig befinde os på stenalderniveau. Hvad enten det er brugen af ild, opfindelsen af hjulet, trykpressen, demokratiet, ombudsmanden eller Internettet, så er ideen central i al udvikling, fornyelse og forandring. Værkstedet er det rum, hvor ting skabes – i vores tilfælde ideer. I værkstedet er anvendelige metoder og værktøjer lige ved hånden, og vi arbejder efter princippet om, at alt i rummet skal kunne flyttes, så det er muligt at ”match the space to the case”.

Det handler om samarbejde
En helt fundamental tanke med idéværkstedet er, at man skal samarbejde om at skabe og udvikle ideer. Vi kalder det en ’kollaborativ tilgang’. Det betyder, at ideer bliver bedre af, at være resultatet af samarbejde i stedet for sololøb. Ideen med at samarbejde om at skabe og udvikle ideer i et værksted er vores grundlæggende byggesten.

Vores mission:
” Vores drivkraft er at skabe fornyelse, forandring og forankring via viden, vilje og værktøjer – der styrker de innovative processer ”

Vi gennemfører hvert år talrige idéudviklings- og innovationsforløb, som er skræddersyet i forhold til kundens ønsker og behov, hvorfor vi har erfaring med mange forskellige forløbstyper.

Specialties

Kreative rum, facilitering, kreative processer, idéudvikling, radikal innovation, it-understøttet samarbejde

View - Idéværkstedet’s full profile to...

  • See who you and - Idéværkstedet know in common
  • Get introduced to - Idéværkstedet
  • Contact - Idéværkstedet directly

View -'s full profile

Viewers of this profile also viewed...