Ton Verhulst

Ton Verhulst

Informatieanalist, Beschikbaar voor een nieuwe opdracht

Location
Breda Area, Netherlands
Industry
Information Technology and Services

As a LinkedIn member, you'll join 300 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

 • See who you and Ton Verhulst know in common
 • Get introduced to Ton Verhulst
 • Contact Ton Verhulst directly

View Ton's full profile

Ton Verhulst's Overview

Past
Education
 • Scrum Alliance
 • Goodsense
 • ImproveQS
 • AMBI II
Connections

244 connections

Ton Verhulst's Summary

Ik heb ervaring als informatieanalist in de financiële sector, HRM sector en bij de rijksoverheid. Ik werk graag op het snijvlak van vraag en oplossing, van functionaliteit en techniek. Ik voel me prima op mijn plek in een multidisciplinair team waar gebruik, functie en techniek samenkomen. Het is mijn ervaring dat door een dergelijk team waarin de verschillende specialisten elkaar stimuleren en effectief samenwerken een beter product wordt opgeleverd.

Specialties: Informatieanalyse, testanalyse, functioneel ontwerp, Agile, Scrum, ontwikkelen standaarden, kwaliteitsbewaking

Ton Verhulst's Experience

Information consultant

Inter Access

Privately Held; 201-500 employees; Information Technology and Services industry

March 2002March 2014 (12 years 1 month) Nederland

Als information consultant nam ik deel aan interne projecten en werd gedetacheerd bij klanten van Inter Access in diverse rollen. Gedurende mijn periode bij Inter Access is de aard van mijn werkzaamheden verschoven van coördineren naar informatieanalyse en ontwerp.

Pre-sales

Inter Access

Privately Held; 201-500 employees; Information Technology and Services industry

August 2013December 2013 (5 months)

Ik assisteerde in het pre-sales traject door mee te schrijven aan aanbestedingen. Daarbij gebruikte ik mijn kennis van Agile en Scrum om deze aanpak te vergelijken met traditionele ontwikkelmethoden, en te schetsen hoe Scrum werkwijze was te integreren in bestaande (traditionele) organisaties.
Ook nam ik deel aan de sessies waarin Inter Access zijn visie ontwikkelde op de wijzigingen in de organisatie van de zorg vanaf 2014, en met name de gevolgen hiervan op het applicatielandschap van lokale overheden.
Het gaat hierbij voornamelijk om de doorontwikkeling van Zorg voor Jeugd en Schuldhulpverlening. Daarnaast werkte ik in Project SMiLeS. (Social Media Lead Spotting). Social media als Twitter en LinkedIn werden doorzocht om directe leads te vinden, maar ook trends te signaleren. De signalen uit SMiLeS konden worden gebruikt bij het maken van strategische keuzes.

Applicatiespecialist

Mediq

Privately Held; 5001-10,000 employees; Hospital & Health Care industry

March 2013July 2013 (5 months) Utrecht

Ik vervang vaste beheerder van systeem AIKIDO die tijdelijk meer tijd in projecten moet steken. AIKIDO administreert de hele geld-, goederen- en dienstenstroom van Mediq en wordt gevoed vanuit individuele Apotheek Informatie Systemen en ERP systeem JD Edwards.
Ik ben ingezet als Senior applicatiespecialist op het systeem Aikido en handel incidenten af, doe onderzoek naar trends in incidenten en performance-issues, en ontwerp nieuwe features en verbeteringen aan het systeem. Mede door mijn inzet kon het systeem de bedrijfsprocessen bij Mediq adequaat blijven ondersteunen.

Functioneel ontwerper / Informatieanalist

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Government Agency; 501-1000 employees; Government Administration industry

January 2012January 2013 (1 year 1 month) Oudenbosch, Den Haag, Hilversum

Parlis API gaat gegevens en documenten uit het bedrijfskritische Parlementair Informatie Systeem beschikbaar stellen in het publieke domein. Systeem Parlis API was al gedeeltelijk gebouwd, er was echter geen functioneel en technisch ontwerp. Zonder documentatie zou het systeem niet in beheer genomen worden. Mijn taak was in eerste instantie het maken van het functionele ontwerp van de bestaande functionaliteit dat aan de eisen van de beheerafdeling zou voldoen.
Nadat ik op basis van bestaande documenten en informatie van bouwers en beheerders een goedgekeurd functioneel ontwerp had opgeleverd, heb ik nog het technisch ontwerp gemaakt, een FO voor de nieuwbouw van de management website (beheertool) en een API beschrijving voor toekomstige afnemers van data uit het systeem. Ook nam ik deel aan bijeenkomsten van de Parlis API gebruikers groep ter ondersteuning van (toekomstige) afnemers van het systeem.
Met de door mij opgeleverde documentatie voldeed het systeem aan alle voorwaarden van de beheerafdeling om in beheer genomen te kunnen worden.

consultant

Robbus A&D

May 2001November 2011 (10 years 7 months)

Projectadvies en -ondersteuning

Subject Matter Expert

ABN AMRO Bank N.V.

Privately Held; 10,001+ employees; Banking industry

December 2009October 2011 (1 year 11 months) Amsterdam

Kapitaal dat in de markt is uitgezet levert de bank veel meer op dan kapitaal dat volgens de Basel II akkoorden aangehouden moet worden om risico’s af te dekken. Door het verbeteren van de datakwaliteit van de centrale BCDB kunnen business contacts eenduidig(er) worden geïdentificeerd. Hierdoor kunnen risico’s op uitstaande gelden beter worden bepaald, waardoor de bank minder geld hoeft aan te houden, en meer kapitaal in de markt uitgezet kan worden.
Ik participeerde als Subject Matter Expert in de verschillende deelprojecten om datakwaliteit van BCDB te verbeteren.
Ik vervaardigde functioneel ontwerpen, verzorgde overdracht van ontwerp naar externe vendor en stuurde medewerkers van externe vendor (TCS, India) aan, en monitorde het bouw- en invoeringstraject.
Aan het eind van mijn inzet had de bank de Basel II doelstellingen gehaald en was de acute noodzaak om verder te investeren in verbetering datakwaliteit verdwenen. De projecten werden stopgezet.

Informatieanalist

Raet

Privately Held; 1001-5000 employees; Information Technology and Services industry

July 2006December 2008 (2 years 6 months) Amersfoort

In 2006 wilde RAET de onderwijsmarkt bedienen met HRIS/Gemal, een SAAS toepassing voor HRM en salarisverwerking.
Mijn taak was het functioneel beschrijven van de bestaande functionaliteit, en later het ontwerpen van nieuwe functies. Hiervoor was het nodig me te verdiepen in de Nederlandse onderwijs CAO’s en wet- en regelgeving. Als informatieanalist ontwierp ik een ‘feature’ en was ik ook teamleider van het featureteam (SCRUM-team) dat de feature realiseerde. Ik vervaardigde basisontwerp en functioneel ontwerp voor de functies BAPO, Akten, Verzuim, Medewerkerontwikkeling. Ik ontwierp sjablonen voor akten volgens de diverse onderwijs CAO’s en het interface tussen HRIS en een externe Verzuimmodule. Omdat er een sterke pull uit de markt was moest snel en goed worden opgeleverd.
Aan het eind van mijn inzet bediende HRIS / Gemal ruim 70% van de onderwijsmarkt in Nederland.

Project Coördinator

Quion

Privately Held; 201-500 employees; Financial Services industry

February 2006April 2006 (3 months) Rotterdam

Deelproject Bouwdepot van project ICT2007 raakte alle delen van de organisatie van Quion. Ik was ingehuurd om de implementatie van applicatie Bouwdepot te plannen en begeleiden.
Na uitvoerige inventarisatie heb ik een planning vervaardigd van alle acties die in onderlinge samenhang door verschillende disciplines en afdelingen moesten worden uitgevoerd. De eerste weken van dag tot dag, en de laatste dagen voor de in productie name van uur tot uur. Als projectcoördinator zag ik er op toe dat de in de planning benoemde activiteiten volgens die planning werden uitgevoerd door zowel leden van het externe bouwteam, het acceptatietestteam als medewerkers van Quion ICT-afdelingen en Quion gebruikersafdelingen.
De implementatie van bouwdepot was succesvol en werd binnen een marge van 10 minuten op de planning gerealiseerd

Informatieanalist / Functioneel beheerder

ABN AMRO Bank N.V.

Privately Held; 10,001+ employees; Banking industry

August 2002February 2006 (3 years 7 months) Almere, Amsterdam

Bij ABNAMRO application services was ik ingezet als supporter mainframe verzekeringen. Ik voerde incidentmanagement, problem management en changemanagement uit volgens ITIL. Binnen projecten was ik verantwoordelijk voor het accepteren van documentatie en programmatuur, het begeleiden van de Functionele Acceptatie Test en het uitvoeren van de Productie Acceptatie Testen, en de implementatie in productieomgeving.
ABNAMRO Verzekeringen was een joint-venture van ABNAMRO en Delta LLoyd. Er werd gebruik gemaakt van de Front-office van ABNAMRO, voor productadministratie van backoffice van Delta LLoyd en klantgegevens van backoffice van ABNAMRO. Ik was ingezet als Operations Coördinator en was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen ontwikkelproject, acceptatietestproject en systeembeheer, daarbij nauw samenwerkend met zowel de Business bij ABNAMRO verzekeren, Delta Lloyd en de ICT van Delta LLoyd en ABNAMRO Bank.
Tijdens het outsourcingsproces van de Service-afdelingen van ABNAMRO naar IBM was behoefte aan ervaren mensen om de afdelingen draaiend te houden in deze roerige periode. Ik was ingezet als supporter mainframe op het ABNAMRO account van IBM Global Services

Testcoördinator

ICT Dienst Justitiële Inrichtingen

March 2002July 2002 (5 months) Gouda

Ik was als testanalist en testcoördinator ingezet om de gebruikersacceptatietest van het project TULP/Selectie te begeleiden. Mijn taken waren het mede vervaardigen van het testdraaiboek en het begeleiden van de op testgebied onervaren medewerkers uit de gebruikersorganisatie. Na de testperiode bleek het systeem niet te voldoen en er moest gedeeltelijk redesign plaatsvinden. Het testproject als zodanig was geslaagd.

IT Specialist

Spherion Technology

Public Company; 10,001+ employees; SFN; Information Technology and Services industry

July 2001February 2002 (8 months) Huis ter Heide

Projectleider marketing projecten waarmee nieuwe IT gerelateerde diensten in de markt gezet werden.

IT Consultant

Armedis

January 2000May 2001 (1 year 5 months)

Projectleider

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

September 1999March 2000 (7 months) Rotterdam, Heerlen

Het systeem INTENS werd omgebouwd om in plaats van op een eigen database te werken op het datawarehouse van AVV. Ik was als projectleider testteam op het project INTENS verantwoordelijk voor het opstellen van testplannen vanuit functioneel ontwerp, zo nodig aanpassen van functioneel ontwerp, leiding geven aan en coachen van testers (gebruikers), voorzitten van het bevindingenoverleg, reviewen PL/SQL-code, plannen en inrichten systeemtesten. Een extra uitdaging in deze opdracht was het blijven motiveren van de testers, omdat er voor de gebruikers aan het systeem niets veranderde, zij moesten testen of het nieuwe systeem exact functioneerde als het oude. Het vernieuwde systeem is volgens planning en naar tevredenheid opgeleverd.

Privately Held; 1-10 employees; Information Technology and Services industry

September 1997December 1999 (2 years 4 months)

Gedetacheerd bij diverse klanten.

Systeemanalist-programmeur

ABN AMRO Bank N.V.

Privately Held; 10,001+ employees; Banking industry

September 1986August 1997 (11 years) Tilburg, Breda, Amsterdam, Amstelveen

Als externe consultant gedetacheerd bij:
- AMRO bank 1986-1991
- ABN AMRO bank 1991-1997

Ton Verhulst's Languages

 • English

 • Fran├žais

Ton Verhulst's Skills & Expertise

 1. Information Management
 2. IT Service Management
 3. Scrum
 4. ICT
 5. PRINCE2
 6. Service Management
 7. Enterprise Architecture
 8. Process Management
 9. Requirements Analysis
 10. Information Analysis
 11. TMAP
 12. Application Lifecycle Management
 13. IT Strategy
 14. RUP
 15. Business Analysis
 16. Change Management
 17. Databases

Ton Verhulst's Education

Scrum Alliance

Certified ScrumMaster

20112011

Goodsense

Prince II foundation

2005

ImproveQS

EXIN gecertificeerd, TMAP Professional Advanced

2005

AMBI II

Information Technology

1994

View Ton Verhulst’s full profile to...

 • See who you and Ton Verhulst know in common
 • Get introduced to Ton Verhulst
 • Contact Ton Verhulst directly

View Ton's full profile

Not the Ton Verhulst you were looking for? View more »