P&Oactueel

P&Oactueel

23,561 members
 • Join

  When you join a group, other members will be able to see your profile and message you. The group logo will be visible on your profile unless you change that setting.

 • Information and settings

Have something to say? Join LinkedIn for free to participate in the conversation. When you join, you can comment and post your own discussions.

P&Oactueel

Flexibilisering is hot.

Owner, Reed Business bv

Beste leden van de LinkedIn-groep van P&Oactueel,

Flexibilisering is een hot thema.

Tussen 2001 en 2011 is de totale flexibele schil van bedrijven met ruim 30 procent toegenomen. De grootste toename is te zien bij het aantal oproep- en invalkrachten. Ook het aantal tijdelijke contracten is in deze periode sterk gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS.

Afgelopen dinsdag hebben SP en PvdA gezamenlijk een initiatiefwetsvoorstel ingediend welke ervoor moet zorgen dat werknemers na twee jaar of twee tijdelijke contracten een vaste aanstelling krijgen. Nu is dat nog na drie jaar of drie tijdelijke contracten. Eerder dit jaar stelde minister Kamp (SZW) juist voor om langer tijdelijke contracten mogelijk te maken. Kamp wilde tijdelijke contracten van 7 tot 10 jaar invoeren.

Welk voorstel heeft jouw voorkeur?

De komende maanden komt flexibilisering uitgebreid aan bod in onder meer Praktijkblad Ondernemingsraad en Flexmarkt. Wil je deze editie niet missen? Neem dan nu hier een introductieabonnement. http://bit.ly/KToiSe

 • Comment (8)
 • July 4, 2012
 • Close viewer

Comments

 • Tom D.

  Tom

  Tom D.

  Personeels adviseur, per direct beschikbaar!

  Vanuit werknemers voorstel SP/PvdA

  Vanuit werkgevers kan ik me heel goed voorstellen dat ze willen werken met een kleine vaste kern en daaromheen een flexibele werknemersschil.

 • Hans V.

  Hans

  Hans V.

  Arbeidsrechtjurist/owner bij Steunpunt Arbeidszaken

  Dit is een kant van het verhaal: de werkgeverskant.

  Is het een aandachtspunt om ook de werknemerskant van flexibilisering over de afgelopen 10 jaar mee te nemen: denk aan meer CAO-arbeidsvoorwaarden-keuzemogelijkheden (uitruilen arbeidsvoorwaarden), de verschillende flexibel in te vullen verlofvormen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof etc (WAZO), de aanpassing arbeidsduur (WAA) en de aanpassing van het arbeidspatroon (ATW) en de aanstaande nog flexibelere invulling daarvan en last but not least "HNW".

  Met andere woorden: zijn werkgevers en werknemers nou allemaal veel blijer geworden van/met deze flexibiliseringstendensen aan beide kanten?

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 4-7-2012

  P.S. Geeft de afschaffing van de flexibele/variabele beloning bij een grote NL bank al niet iets aan dat flexibel(er) niet altijd beter of meer gewenst is/blijft?

 • Tjalling K.

  Tjalling

  Tjalling K.

  Sr. Recruitment Consultant Marketing & Communicatie

  Ik kijk er meer naar vanuit commercieel oogpunt: een langere periode van flexibiliteit is voor een recruitmentbureau interessant: langere looptijden waarin je sowieso meer en intebnsiever contact hebt met zowel opdrachtgever als kandidaat.
  Sluit me overigens aan bij bovenstaande, dit kan voor werkgevers ook interessant zijn. Wanneer je iemand echt wil behouden kun je hem/haar eerder een vaste aanstelling geven. Mogelijk geeft een snelle vaste aanstelling ook een sterker signaal af dat je je als werkgever aan iemand wil verbinden.

 • Sjoukje

  Sjoukje H.

  Personeelsfunctionaris/Directie assistent bij Drents Archief en Coach bij Vluchtelingenwerk Assen

  Werkgevers uit de cultuursector hebben vaak te maken met tijdelijke projectsubsidies; het is daardoor vaak onmogelijk om medewerkers een vast contract te geven, terwijl ze wel goed werk verrichten. Deze mensen vinden het werk vaak leuk om te doen, en vinden het belangrijker om aansluitend weer een nieuw project te kunnen doen dan dat ze hoe dan ook een vast contract krijgen. Maar door de beperking van de flexwet tot maximaal 3 jaar, en straks misschien nog minder, levert dit problemen op voor werkgever én werknemer. De werkgever met tijdelijk subsidiegeld kan een medewerker namelijk geen vast contract geven, en zal dan moeten kiezen voor het aannemen van een andere werknemer voor het nieuwe project.

 • Oscar L.

  Oscar

  Oscar L.

  Oprichter HRM Loket Payrolling

  Mocht het er van komen dan is de payroll constructie altijd nog de mogelijkheid, want dan heb je 3,5 jaar de mogelijkheid om vele bepaalde tijd contracten te bieden. Veel payroll bedrijven, ook HRM Loket, is zich bewust van zijn rol als juridisch werkgever en zorgt voor steeds uitgebreidere service naast de standaard payrolldienst. En zeker niet alleen voor de werkgever. Goed werkgeverschap is bij ons in goede handen.

 • Hasko V.

  Hasko

  Hasko V.

  Onafhankelijke deskundige op het gebied van pensioenen, sociale zekerheid en employee benefits

  Een beperking van de mogelijkheden om maar continu door te gaan met flexwerkers, die nauwelijks baanzekerheid hebben, is een goede zaak. In ieder geval zou de mogelijkheid om per cao van de wettelijke regeling af te wijken moeten worden geschrapt. Als ik het goed begrijp maakt dit wetsvoorstel het ook inderdaad onmogelijk om bij CAO van de ketenregel uit artikel 7:668a BW af te wijken.
  Helaas worden er ook direct allerlei andere zaken bijgehaald, zoals een nieuw soort ontslagvergoeding voor tijdelijke krachten. Dat maakt het wetsvoorstel onnodig controversieel. Verder pakt het voorstel andere zaken die leiden tot lagere kosten voor flexwerkers niet aan. Kijk bijvoorbeeld eens naar de mogelijkheid voor eigenrisicodragers WGA om de flexwerkers niet te verzekeren. Daardoor blijven ze goedkoper dan werknemers in vaste dienst en de verhoging van de WW-premie voor flexwerkers weegt daar nauwelijks tegenop.

 • Bas V.

  Bas

  Bas V.

  Professional snoop

  Top Contributor

  @Tom: interessant dat je zegt: vanuit de werknemers dat van de PvdA en SP, maar is het nu vaak niet juist zo dat vanuit de werknemers mensen op straat komen te staan als ze dus aan die limiet zitten. Bizar genoeg primair bij overheidsinstanties die met budgetten zitten zoals scholen?

  Het hele systeem van dit soort zaken inregelen vind ik persoonlijk onzinnig. Laat het aan de mensen zelf over, aan de overeenkomst die je als werkgever sluit met de werknemer. Gaan werkgevers dan mensen uitbuiten? Bepaalde werkgevers wel ja, en die zullen snel genoeg de deksel op hun neus krijgen. Het hoge verloop brengt automatisch hoge kosten met zich mee, de beste mensen vertrekken.

  Willen mensen per se een vast contract? Ik leer studenten tijdens mijn gastlessen altijd dat dat niet iets is om na te streven. Dan kan je namelijk zo op straat staan met een hele beperkte vergoeding. Bij een jaarcontract weet je waar je aan toe bent, dat ontbind een rechter niet zomaar. Geeft meer zekerheid doorgaans, helaas zijn beleidsmakers (en 'wetenschappelijke' onderzoekers en dat soort gespuis) allemaal veilig ambtenaar bij organisaties die niet failliet kunnen gaan, dus hebben ze weinig gevoel met de echte (en veranderende) wereld.

  @Hans: je vraagt of mensen gelukkiger zijn geworden van de flexibelere arbeidsrelaties? Ik durf wel te zeggen: ja. Gemiddeld wel. Daar waar vroeger mensen jaren klaagde switchen ze nu van baan als het ze niet bevalt. Want life time employment is niet meer de norm. 30 jaar onder een l*l van een baas komt bijna niet meer voor. Zijn er mensen (die het hardste roepen) die het heel vervelend vinden? Ja, vooral de niet presterende mensen hebben er grote moeite mee. Ook de oudere generaties hebben hier moeite mee, die zien namelijk dat wat ze 'normaal' vonden verdwijnen. De jongere generaties geloven in loyaliteit merk ik, maar wel van twee kanten. Ik heb nog nooit iemand horen terugverlangen naar 'life time employment' die jonger dan 40 was... Overigens bestaat er een kans dat we doorslaan... het moet niet te flexibel worden, helemaal mee eens. De vraag is waar die grens ligt, volgens mij moet je die laten bepalen door werknemers en werkgevers onderling en je als overheid daar vooral niet mee bemoeien.

Have something to say? Join LinkedIn for free to participate in the conversation. When you join, you can comment and post your own discussions.

Your group posting status

Your posts across groups are being moderated temporarily because one of your recent contributions was marked as spam or flagged for not being relevant. Learn more.

Subgroups

See more
Feedback